Program monitoringu
klubu piłkarskiego

Program został pioniersko wprowadzony w 2019 r. w struktury działania Akademii Górnika Zabrze, Football Lab System oraz SMS Resovia Rzeszów. Jego podwaliną było założenie, że podstawą do monitoringu i optymalizacji treningu jest wiedza na temat naszych zawodników.

Aby ją pozyskać konieczne jest zebranie, jak największej ilości danych oraz informacji, na bazie których możliwe będzie dobranie najlepszych form i metod pracy, środków treningowych, obciążeń czy samego sposobu komunikacji i prowadzenia zespołu.

PROGRAM MONITORINGU KLUBU PIŁKARSKIEGO,
to bateria testów oraz kwestionariuszy online, która pozwala na bieżącą obserwację poszczególnych jednostek treningowych oraz spotkań ligowych, tak aby zebrać niezbędne do rozwoju informacje w wygodny, szybki i przystępny sposób, który nie zajmie więcej, jak kilka minut! Dzięki swojej konstrukcji pozwala zbierać informacje dotyczące zarówno całych drużyn, jak i poszczególnych jej członków, a dzięki analizie zebranych informacji przez powołany do tego celu zespół ekspertów, rozwijać aspekty oraz procesy drużynowe, jak również indywidualnie poszczególnych członków zespołu. Wprowadzona formuła pozwala również na stworzenie profilu zawodnika i drużyny, dzięki czemu łatwiej o odpowiednie zdefiniowanie celów zarówno indywidualnych jak i drużynowych, co w znacznym stopniu wpływa na rozwój zawodnika i drużyny.

Do kogo kierowana
jest nasza oferta?

KLUBY PIŁKARSKIE

ZAWODNICY

TRENERZY

AGENCJE

RODZICE

Możliwości i korzyści

KWESTIONARIUSZ EWALUACJI MIKROCYKLU TRENINGOWEGO (KEMT) ™

Narzędzie służące do monitoringu poszczególnych jednostek treningowych w mikrocyklu. Dzięki wynikom uzyskiwanym bezpośrednio po jednostce, pozwala na bieżące dostosowanie oraz dopasowanie środków treningowych, tak aby były one jak najbardziej optymalne dla całej drużyny. Pozwala również monitorować poziom zrozumienia poszczególnych jednostek treningowych czy środków treningowych przez zawodników.

Aby ją pozyskać konieczne jest zebranie, jak największej ilości danych oraz informacji, na bazie których możliwe będzie dobranie najlepszych form i metod pracy, środków treningowych, obciążeń czy samego sposobu komunikacji i prowadzenia zespołu.

Jak często?

Po każdej jednostce treningowej, minimum przez 4 mikrocykle.

Korzyści:

Korzyści:

INDYWIDUALNY PROFIL OCENY ZAWODNIKA (IPOZ) ™

Narzędzie pozwalające stworzyć obszerny profil zawodnika obejmujący umiejętności techniczne, taktyczne, motoryczne oraz mentalne. Dzięki swojej formule zawodnik może dostrzec swoje mocne strony oraz rezerwy, porównać swoją ocenę z oceną trenerów oraz pozostałych osób ze sztabu trenerskiego i na ich bazie wyznaczyć cele sportowe na najbliższy okres. Jest to zarówno baza informacji dla samego zawodnika, który na bazie wyników wyznacza sobie sportowe cele, jak i dla trenera, który dostaje informacje, o
konkretnych obszarach, na które powinien zwrócić uwagę.

Jak często?

Raz na rundę.

KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PRACY TRENERA (KEPT) ™

Narzędzie będące uzupełnieniem Indywidualnego Profilu Oceny Zawodnika (IPOZ), stworzone zgodnie z założeniem, że rozwijać powinien się zarówno zawodnik, jak i trener. Kwestionariusz pozwala, dzięki zebranym informacjom od drużyny na ewaluację pracy trenera w aspektach związanych między innymi z budowaniem przez niego atmosfery, relacji z zawodnikami, skutecznej komunikacji, merytoryki, czy przygotowania do zajęć. Daje możliwość skonfrontowania się z oceną swojej pracy, a co za tym idzie, wyciągnięcia wniosków oraz rozwoju własnego warsztatu pracy. Narzędzie to jest również często wykorzystywane przez zarządzających klubem czy akademią w celu stworzenia profilu trenera zgodnego z wizją i filozofią organizacji oraz dopasowania trenerów pod kątem pracy w różnych kategoriach wiekowych. Wykorzystywane cyklicznie narzędzie pozwala również na monitoring pracy i rozwoju trenera przez władze klubu i akademii.

Jak często?

Raz na rundę.

Korzyści:

Korzyści:

INDYWIDUALNY KWESTIONARIUSZ EWALUACJI TRENINGU (IKET) ™

W odróżnieniu od PAZ jest to narzędzie przeznaczone do pracy indywidualnej zawodników monitorujące ich pracę po każdej jednostce
treningowej. Dzięki cyklicznej analizie zawodnik rozwija swoją świadomość z zakresu przygotowania mentalnego, a także na bieżąco
monitoruje swoją pracę podczas jednostki treningowej. Dzięki swojej budowie pozwala zwiększać motywację zawodników poprzez
włączanie ich w aktywny proces obserwacji aspektów mentalnych oraz ich bezpośredniego wpływu na skuteczność na boisku.

Jak często?

Po każdej jednostce treningowej, minimum 4 mikrocykle.

POMECZOWA ANALIZA ZAWODNIKA (PAZ) ™

Narzędzie stworzone do monitoringu czynników występujących BEZPOŚREDNIO PRZED, W TRAKCIE LUB ZARAZ PO meczu, mogących bezpośrednio wpływać na jakość gry drużyny takich jak: poziom zmęczenia, poziom pobudzenia, postawa, komunikacja czy zaangażowanie.

Korzyści:

Jak często?

Do 24h po każdym spotkaniu ligowym, minimum przez 1 rundę.

Korzyści:

DRUŻYNOWA ANALIZA POTRZEB(DAP) ™

Narzędzie pozwalające zdefiniować mocne strony, rezerwy oraz potrzeby całej drużyny, a tym samym sprawdzające się w okresie przygotowawczym, przed rozpoczęciem rundy, czy sezonu. Może stanowić punkt wyjścia do wyznaczenia bieżących celów oraz obszarów do pracy, tak aby uzyskać najbardziej sprzyjające warunki do rozwoju zawodników. Analiza zakończona jest warsztatami dla trenerów oraz zawodników dotyczących wyznaczania celów na bazie uzyskanych informacji oraz rozwijania priorytetowych umiejętności.

Jak często?

Raz na rundę.

PROFIL KOMPETENCYJNY TRENERA (PKT) ™

Narzędzie stosowane głównie w okresie rekrutacji nowych szkoleniowców przez kluby bądź akademie, a także przy tworzeniu sztabów trenerskich. Narzędzie pozwala stworzyć profil trenera na bazie głównych cech, jakie powinien posiadać dobry i skuteczny szkoleniowiec. Dzięki zbadaniu preferencji, predyspozycji oraz zasobów szkoleniowca daje możliwość dopasowania go pod względem charakterologicznym i osobowościowym do poszczególnych roczników, jak również może wskazać, w jakim zespole ludzkim w pełni zrealizuje swój potencjał.

Narzędzie może być uzupełnione o wystandaryzowany test psychologiczny badający cechy osobowości.

Jak często?

Rekrutacja/ tworzenie sztabów trenerskich.

Korzyści:

Korzyści:

ANALIZA FUNKCJONOWANIA KLUBU(AFK) ™

Narzędzie stosowane do badania postaw i opinii pracowników klubu i wdrażania na ich podstawie realnych zmian w organizacji. Dzięki informacjom zwrotnym dotyczącym między innymi takich aspektów, jak komunikacja, atmosfera, zarządzanie, czy organizacja możliwa jest maksymalizacji potencjału klubu oraz zwiększenie zaangażowania i satysfakcji kadry trenerskiej z wykonywanej pracy.

Jak często?

Raz na rundę.

Nasi partnerzy

Mechanika działań

1

ZGŁOSZENIE KLUBU, DRUŻYNY, ZAWODNIKA, TRENERA

2

ANALIZA POTRZEB

3

DOBRANIE NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH

4

PRZEPROWADZANIE BADAŃ

5

ANALIZA WYNIKÓW, PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW

6

SZKOLENIA WEWNETRZNE

Nasze
statystyki

0
KLUBÓW PIŁKARSKICH
0
ZAWODNIKÓW
0
TRENERÓW
0
AGENCJE MENADŻERSKIE

Wpisy na blogu

Program Monitoringu Klubu Piłkarskiego w pracy z zawodnikiem indywidualnym!

Program Monitoringu Klubu Piłkarskiego w pracy z zawodnikiem indywidualnym! A dokładnie nie zawodnikiem, a zawodniczką, i to nie w piłce nożnej, a w piłce ręcznej! …

Czytaj więcej →

PMKP w Asystencie Trenera

Mała wzmianka na temat Programu Monitoringu Klubu Piłkarskiego w najnowszym Asystent Trenera w artykule dotyczącym III Zjazdu Psychologów Akademii Ekstraklasy organizowanym przez Akademia Piłkarska Górnika …

Czytaj więcej →

PMKP na obozie Skills Box Camp Zima 2021

Program Monitoringu Klubu Piłkarskiego na kolejnej edycji obozu piłkarskiego Skills Box Camp organizowanego przez Football Lab. W trakcie obozu realizowane były nasze stałe elementy takie …

Czytaj więcej →

Skontaktuj się z nami

NAPISZ DO NAS EMAIL

KONTAKT@MONITORINGKLUBU.PL

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

WYPEŁNIJ POLA